Πληροφόρηση Επενδυτών

Home / Εταιρεία / Πληροφόρηση Επενδυτών

Οικονομικά στοιχεία Ε ΠΑΙΡΗΣ ΑΒΕΕ

Οικονομικά στοιχεία EPSH ABEE

Οικονομικά στοιχεία POLYPACK AE

ΤρίμηνοΕξάμηνοΕννιάμηνοΕτήσιες

Επικοινωνία Μετόχων-Επενδυτών
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΔΩΡΙΣ ΠΑΪΡΗ
210-5515500
doris.pairi@pairis.gr