Ιωάννης Παΐρης

Home / Διοικητικό Προσωπικό / Ιωάννης Παΐρης

Ιωάννης Παΐρης

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Διατέλεσε Οικονομικός Διευθυντής στην Εταιρεία από το 1988 έως το 2006. Από τον Μάϊο του 2006 έως τον Ιούλιο του 2019 ασκούσε την Γενική Διεύθυνση αυτής ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Από τον Ιούλιο του 2019 ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου, και έχει την γενική διεύθυνση του Εμπορικού τομέα της Εταιρίας. Έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων στο εξωτερικό (Λοζάνη – Ελβετίας). Κατέχει επίσης την θέση του μη εκτελεστικού Αντιπροέδρου στην θυγατρική Εταιρεία EPSH. Λόγω της πολύχρονης συμμετοχής του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχει αποκτήσει επαρκή εμπειρία στους τομείς δραστηριοποίησής της, ενώ παράλληλα οι γνώσεις του γύρω από την οικονομική επιστήμη είναι ιδιαίτερες πολύτιμες για την Εταιρεία και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.