Γεώργιος Γιαμάλογλου

Home / Διοικητικό Προσωπικό / Γεώργιος Γιαμάλογλου

Γεώργιος Γιαμάλογλου

Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Γεώργιος Γιαμάλογλου είναι επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της επιχείρησης με την επωνυμία «Γ.Γ. ΓΙΑΜΑΛΟΓΛΟΥ – ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ – ΠΛΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ OFFSET» η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα σχεδίασης και παραγωγής χάρτινης συσκευασίας. Έχει διατελέσει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Ιούλιο του 2011 έως και τον Ιούλιο του 2019. Τόσο η κύρια απασχόληση του όσο και οι παλαιότερη θητεία του στο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας του έχουν προσδώσει την απαραίτητη εμπειρία και γνώση επί του αντικειμένου της εταιρίας.