Ευάγγελος Βαίτσης

Home / Διοικητικό Προσωπικό / Ευάγγελος Βαίτσης

Ευάγγελος Βαίτσης

Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Ο κ. Βαϊτσης Ευάγγελος κατέχει τη θέση του εσωτερικού ελεγκτή του Ομίλου από το 2021. Είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος Λογιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με κατεύθυνση Λογιστική και Ελεγκτική. Έχει λάβει την πιστοποίηση CICA πάνω στο αντικείμενο εργασίας του. Διαθέτει πολυετή πείρα από τμήματα λογιστηρίων που έχει εργαστεί κατά το παρελθόν. Τόσο η επαγγελματική εμπειρία του, όσο και η ακαδημαϊκή κατάρτιση αλλά και η συνεχής επιμόρφωση που λαμβάνει, επιβεβαιώνουν την επάρκεια των ικανοτήτων του για τις απαιτήσεις της θέσεως που κατέχει.