Εμμανουήλ Παΐρης

Home / Διοικητικό Προσωπικό / Εμμανουήλ Παΐρης

Εμμανουήλ Παΐρης

Διευθύνων Σύμβουλος

Ξεκίνησε τη εργασία του στην Εταιρεία το 2008 ως βοηθός Λογιστή. Από το 2013 έως το 2019 διατέλεσε ως σύμβουλος επιχειρήσεων τόσο στην Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ όσο και σε άλλες επιχειρήσεις. Ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου, από τον Ιούλιο του 2019, τόσο στην Εταιρεία αλλά και στον Όμιλο, καθώς κατέχει και την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην θυγατρική εταιρεία EPSH. Κατέχει επίσης την θέση του Οικονομικού Διευθυντή. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μέσα από την μακρόχρονη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχει αποκτήσει επαρκή εμπειρία στους τομείς δραστηριοποίησής της.