Δωρίς Παΐρη

Home / Διοικητικό Προσωπικό / Δωρίς Παΐρη

Δωρίς Παΐρη

Εκτελεστικό Μέλος

Η κ. Δωρίς Παΐρη διατέλεσε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Ιούλιο του 2003, από το έτος 2019 είναι μη εκτελεστικό μέλος. Έχει σπουδάσει διοίκηση προσωπικού στο Leicester University και marketing στο Deree. Ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα το 1998 στην Eurotrust AXE. Κατέχει επίσης την θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας EPSH. Η πολυετή συμμετοχή της κας Παΐρη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όσο και η ακαδημαϊκή της κατάρτιση, τις προσδίδουν την απαραίτητη εμπειρία πάνω στο αντικείμενο και τις απαιτήσεις της εταιρίας.