Δημήτρης Καπονικολός

Home / Διοικητικό Προσωπικό / Δημήτρης Καπονικολός

Δημήτρης Καπονικολός

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ο κύριος Δημήτριος Καπονικολός είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται ως Λογιστής-Φοροτέχνης με ειδικότητα σε τρίτης κατηγορίας βιβλία από το 2004 ως και σήμερα, διαθέτει Άδεια άσκησης επαγγέλματος A’ Τάξεως και είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Φορολογικής και Κανονιστικής Νομοθεσίας η οποία αφορά σε Ανώνυμες και Βιομηχανικές Εταιρίες.