Δημήτρης Γκούμας

Home / Διοικητικό Προσωπικό / Δημήτρης Γκούμας

Δημήτρης Γκούμας

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Δημήτριος Γκούμας αποτελεί ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Ιανουάριο του 2024. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ναυπηγικής Αρχιτεκτονικής και Ναυτικής Μηχανικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde. Έχει εργαστεί ως τεχνικός διευθυντής, τεχνικός επιτηρητής και επιτηρητής μηχανικών σε ναυτιλιακές εταιρίες από το 2010 έως και σήμερα όπου εργάζεται ως Ανώτερος Τεχνικός Επιτηρητής σε Ναυτιλιακή Εταιρεία. Καθήκοντα και αρμοδιότητες όπως η τήρηση ετήσιου προϋπολογισμού, έλεγχος του λειτουργικού κόστους, εποπτεία επισκευών και συντηρήσεων, έχουν προσφέρει την απαραίτητη εμπειρία και γνώση σε θέματα του γνωστικού αντικειμένου της εταιρίας.