Χρήστος Καμπόλης

Home / Διοικητικό Προσωπικό / Χρήστος Καμπόλης

Χρήστος Καμπόλης

Τεχνικός Διευθυντής

Ο κ. Καμπόλης Χρήστος εργάζεται στην εταιρία από το 1987. Το 1992 έγινε υπεύθυνος παραγωγής εργοστασίου. Από το 2011 διατελεί χρέη Τεχνικού Διευθυντή Παραγωγής. Διατέλεσε επίσης ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Ιούνιο του 2014 έως και το 2019. Κατέχει άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων καθώς και πτυχίο ειδίκευσης με ειδικότητα ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. Η πολυετής, άνω των 30 ετών εμπειρία του, τον καθιστά άρτια ειδικευμένο στον τομέα παραγωγής πλαστικής συσκευασίας της εταιρίας.