Ανακοίνωση ολοκλήρωσης συγχώνευσης με απορρόφησης της εταιρίας POLYPACK AE από την εταιρία Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ

Home / Νέα / Ανακοίνωση ολοκλήρωσης συγχώνευσης με απορρόφησης της εταιρίας POLYPACK AE από την εταιρία Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ